Gears of War and Paint Ball

flag gbGears Of War is out, and PIXEL.TV has mad a contest where you can win a trip to the E3 exhibition in LA, in association with XBOX 360 and Microsoft. You can see the terms and participate HEREbun plakat

To mark the start of the competiotion I yesterday went to a Gears of War event by Microsoft. It was at an Action Center in Copenhagen. And it started with a nice cinnamon bun and tea, until everybody was there. Then we was split up into teams of 3, before we got dressed up for paint ball. YO!

There was 7 or 8 teams.I was unlucky and was teamed up with my Dad… and Mom :( The absolute only people there never to have played Gears of War, or any other game at all. But I just smiled and thought “What the heck, play for the fun of it, you´ll never gonna win this shit any ways”.

gruppe
The guys from Pixel.tv: Lennart, Nicolas and Bense, my Dad and Jonas Smith.

So I was rather surprised when we won one match after the other. Even though the flag was placed too high for me to be able to get it in the first match. Oh, should I tell you how it is played first? Well, there are two teams, placed on each their base in opposite ends of a big barn, with a maze of walls and hideouts between them. On this particular battlefield there is also several doors to a yard on one side, and this is where an old towel or so is placed resembling a flag. This has to be conquered and brought back to the base.

My dad is a great tactic and my Mom is not afraid of anything, having as much fun as the rest of us. As soon as the game was signalled to begin she started running and shooting into the barn to cover our back and psyche the enemy into hide. At the same time my Dad and I ran towards the flag and he covered my back as I ran to get it. Once he even got my gun too, and looked like freaking Rambo with two guns shooting like a maniac. In some of the games the enemy didn’t even get to shoot one shot before it was over :Dgow

We only lost two matches, and since one of the other teams lost a soldier (a girl became afraid to game after two matches – my Mom shot her and the other girl in the back when we where up against their team. It had hurt a bit…), so I joined that team too. I only lost one match with them, and had more games than any of the others.

Even though it was half ways indoors, it was SO cold, and it was snowing, so between the maches we went back indoor, and there was nice sandwiches and drinks. My little sister Holly was driving Go Cart and had a party on her own, especially when a giant XBOX cake was served at the end.

When the winner was announced there was four 2nd places, and we thought we had to be one of them, but was to our surprise not mentioned. That turned out to be because we WON!

So once again I was proud of my family. I don’t know (m)any other Moms and Dads who take their time to go to such events, participate – and win. And I was told you normally have to be 16 years to play, but that special day I was granted the opportunity – by both the Center and my parents.

As a final we all got to take a ride in the Go Carts too. So THANK YOU Microsoft! I had a blast of a day, and I am looking forward to spend the gift certificate to the Action Center soon.

flag dkGears Of War er ude, og PIXEL.TV har sat en konkurrence i gang hvor præmien er en tur til E3 i LA, i samarbejde med XBOX 360, Microsoft. Du kan se vilkår og deltage HER.militøj

For at markere starten af konkurrencen var jeg i går til et Gears of War event med Microsoft. Det var ved Action Center Amager i København. Og det startede med en lækker kanelsnegl og te, indtil alle var der. Så vi blev delt op i hold på 3, før vi blev klædt på til paint ball. YO!

Jeg tror der var 7 eller 8 hold. Jeg var uheldig og blev sat sammen med min far… og Mor: (De absolutte eneste mennesker der var der, der aldrig har spillet Gears of War, eller noget andet spil, men jeg smilede bare og tænkte “Never mind, spil for sjov, tab og vind med samme sind osv, vi kommer aldrig vil vinde det her shit alligevel”.

Så jeg blev temmelig overrasket, da vi vandt den en kamp efter den anden. Selvom flaget blev placeret for højt til at jeg kunne nå det i den første kamp. Åh, skal jeg forklare, hvordan det spilles først? Jo, der er to hold, som er placeret på hver deres base i hver sin ende af en stor lade, med en labyrint af vægge og gemmesteder mellem dem. På den her bane er der også flere døre ud til en gård på den ene side, og det er der et gammelt håndklæde eller sådan noget anbringes som flag. Det skal så erobres og bringes tilbage til basen.

holly go cartMin far er en stor taktikker, og min mor er ikke bange for noget, og havde det lige så sjovt som resten af os. Så snart kampen blev sat igang, begynde hun at løbe og skyde ind i laden for at dække vores ryg og psyke fjenden til at gå i dække. Samtidig løb min far og jeg hen imod flaget, og han dækkede min ryg mens jeg løb for at hente det. I en af kampene fik han mit gevær også, og lignede freaking Rambo med to guns, skydende som en sindssyg. Nogle af kampene nåede fjenden ikke engang at skyde et eneste skud, før det var forbi :D

Vi tabte kun to kampe, og da Jonas Smiths hold mistede en deltager (en pige blev bange for at spille efter to kampe (Min mor skød hende og den anden pige i ryggen, da vi var oppe mod deres hold). Det gjorde vist lidt ondt …), så jeg meldte mig på hans hold også. Jeg tabte vidst kun én kamp med dem, og havde ialt flere spil end nogen af de andre.holly sejsskammel crop

Selv om det var halvvejs indendørs, var det fucking koldt, og det snede, så mellem kampene gik vi tilbage indendørs, og der var lækre sandwich og drikkevarer. Min lillesøster Holly kørte Go Cart og havde sin egen fest, især da en gigantisk XBOX kage blev serveret til slut.

Da vinderen skulle annonceres var der fire 2. pladser, og vi troede, vi ville være ibalndt dem, men til vores overraskelse blev vi ikke nævnt. Det viste sig at være fordi vi vandt! WOOP!

xbox kageSå endnu en gang jeg var stolt af min familie. Jeg kender ikke andre mødre og fædre, der tager sig tid til at gå til sådanne events, deltage – og vinde. Og jeg fik at vide, at man normalt skal være 16 år for at spille, men jeg fik lov alligevel – både af Action Centeret og mine forældre.

Til sidst fik vi alle lov til at tage en tur i Go Carts også. Så TAK Microsoft! Jeg havde en brag af en dag, og jeg glæder mig til at bruge gavekortet på 3.000kr til Action Centeret snart.cake

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *