SUNDAYS – You gotta love ´em!

flag dkPå sådan en fantastisk solskins søndag kan jeg ikke lade være med at være totalt glad i låget lige fra jeg står op.toke garder

Nogen gange er det fedt at have en total dovendag hvor man camper foran flimmeren med Playstation, Viaplay og Netflix, men for mig skal det altså kun være en gang imellem, og på en regnvejrsdag. Jeg skal helst ud og rundt, og have noget at lave hele tiden, ellers bliver jeg totalt skør. Der skal helst ske noget hele tiden, så jeg elsker at gå i studiet, lave film og være på farten.

Specielt hvis solen skinner skal jeg uden for. Jeg tror jeg har det fra min far, som jeg tror kører på solceller.

Så jeg skal helst vide hvad der skal ske, og have gang i den. Idag er jeg blevet inviteret ind til den nye diner MAD (Modern American Diner) i Industriens Hus, som har American Breakfast hele døgnet rund – lige noget for mig. Pandekager med ahornsirup, Egg and Bacon, Baked Beans og burgers…

Og så ligger den lige op af Tivoli. Kan du gætte hvad jeg skal bag efter? Jep, ud og forbrænde det alt sammen i Dæmonen.

Håber I nyder jeres søndag, og er gode ved hinanden.

flag gbOn such a fantasic sunny Sunday, I can´t help but be totally happy in the lid from I get up i the morning.

Sometimes it’s cool to have a complete lazy day and camp in front og the TV Playstation, Viaplay or Netflix, but for me, it should only be occasionally, and on a rainy day. I prefer to be out and around, and have something to do all the time, or I totally go crazy. There should preferably be something happening all the time, so I love to be in the studio, or making films and being on the go .

Especially if the sun shines. I think I got it from my father, who I think runs on solar cells.

So I should preferably know what to do next, and what´s up netx. Today I have been invited to go to the new diner MAD (Modern American Diner)

Foto: Rasmus Kramer Schou
Foto: Rasmus Kramer Schou

at the corner of the House of Industry, which has American Breakfast all day – just the thing for me. Pancakes with maple syrup, Egg and Bacon Baked Beans and Burgers… YAY!

And it is right next to Tivoli. Can you guess where I´m going after dinner? Yep, out and burn it all again in The Daemon.

Hope you enjoy your Sunday and are good to each other.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *